الکسی ناوالنی بیشتر از 11 هزار دالر جریمه شد

ناوالنی در 2 جون 2020 در بخش نظرات زیر ویدئویی در یوتیوب که تصاویر آرتمنکو را نیز شامل می‌شد، عباراتی علیه او نوشته بود

1587643
الکسی ناوالنی بیشتر از 11 هزار دالر جریمه شد

الکسی ناوالنی، منتقد کاخ کرملین به اتهام افترازنی علیه ایگنات آرتمنکو، یک جانباز جنگ جهانی دوم به پرداخت جریمه 850 هزار روبل "حدود 11 هزار و 500" دالر محکوم گردید.

نشست دادرسی به دعویی که توسط آرتمنکو علیه ناوالنی طرح شد، در دادگاه بابوشکینسکی برگزار شد.

وِرا آکیمووا، رئیس دادگاه بابوشکینسکی در پایان این جلسه ناوالنی را مقصر دانسته و برای او حکم پرداخت 850 هزار روبل به آرتمنکو صادر نمود.

الکسی ناوالنی در 2 جون 2020 در بخش نظرات زیر ویدئویی در یوتیوب که تصاویر آرتمنکو را نیز شامل می‌شد، عباراتی علیه او نوشته بود.

ویدئو مذکور درباره اصلاحات در قانون اساسی روسیه بوده و آرتمنکو با ناراحتی از این اظهارات ناوالنی، در دادگاه بابوشکینسکی علیه او طرح دعوی نمود. اخبار مربوطه