ترکیه در اوکراین نزدیک به چهار صد میلیون دالر سرمایه گذاری کرد

این مطلب را بُراق پهلوان رئیس انجمن سرمایه داران ترکیه و اوکراین اظهار داشت

1587444
ترکیه در اوکراین نزدیک به چهار صد میلیون دالر سرمایه گذاری کرد

جمهوری ترکیه در کشور اوکراین که در سال 2020 میلادی با رشد منفی سرمایه خارجی خالص مواجه شده بود، نزدیک به 400 میلیون دالر سرمایه گذاری نمود.

بُراق پهلوان رئیس انجمن سرمایه داران ترکیه و اوکراین، طی سخنانی اعلام کرد که سال 2020 سال ارتقاء روابط اقتصادی و سیاسی بین ترکیه و اوکراین بود.

وی با اشاره به رشد منفی سرمایه گذاری خارجی در سال 2020 در اوکراین گفت: "در سایه سرمایه‌گذاری‌هایی که ترکیه در اوکراین به ویژه در عرصه انرژی قابل تجدید انجام داده بالغ بر 400 میلیون دالر سرمایه گذاری شد و کشورمان سال گذشته بزرگترین سرمایه گذار خارجی در کشور اوکراین بوده است.

پهلوان با اشاره به اینکه با رهبری ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، بزرگترین پروژه زیرساختی در تاریخ این کشور تحت عنوان "احداث بزرگ" به مورد اجرا درمی‌آید گفت: اوکراین کشوری است که پیمانکاران ترک در نیمه اول سال در دوره شیوع ویروس کرونا بیش از دیگر کشورها در آن فعالیت داشته‌اند. اخبار مربوطه