در توزیع واکسن کروناویروس نوع جدید نباید "تبعیض" در میان باشد

مدیر عمومی جدید سازمان تجارت جهانی گفت: در حالی که کشورهای ثروتمند شهروندانشان را واکسین میکنند، کشورهای فقیر نباید مجبور به انتظار برای تهیه واکسن باشند

1585232
در توزیع واکسن کروناویروس نوع جدید نباید "تبعیض" در میان باشد

مدیر عمومی جدید سازمان تجارت جهانی گفت: در حالی که کشورهای ثروتمند شهروندانشان را واکسین میکنند، کشورهای فقیر نباید مجبور به انتظار برای تهیه واکسن باشند

انگوزی اوکونجو ایوالامدیر عمومی جدید سازمان تجارت جهانی، هشدارداد که در توزیع واکسن کروناویروس نوع جدید نباید "تبعیض" در میان باشد.

انگوزی که قبلا ریاست اتحادیه واکسن و واکسیناسیون جهان را برعهده داشته است، با بی بی سی گفتگو کرد.

وی گفت: "در حالی که کشورهای ثروتمند شهروندانشان را واکسین میکنند، کشورهای فقیر نباید مجبور به انتظار برای تهیه واکسن باشند."

اوکونجو ایوالا ضمن اظهار اینکه سعی دارند تا از صادرات واکسنهایی که از سوی کشورهای مختلف طی هفته های اخیر تولید شده است، جلوگیری نمایند، ابراز داشت که این وضعیت از بهبود در سطح جهانی ممانعت خواهد کرد.

انگوزی افزود: "اگر همه کشورها تدابیر وقایوی لازمه در زمینه جهشهای جدیدمریض تنها برای شهروندان خود اتخاذ نمایند، هیچ کشوری خود را در امنیت احساس نخواهد کرد."

آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز از همه کشورها دعوت کرد که نه تنها برای واکسین شهروندان خود، بلکه برای شهروندان کشورهای فقیر نیز تلاش نموده و در این رابطه "همکاری" کنند و از "ملی گرایی در خصوص واکسن" دور بمانند.اخبار مربوطه