درمساله ای قبرس چاره‌ای جز راه حل دو دولتی وجود ندارد

رئیس‌جمهورتورکیه ضمن انتقاد ازبرخورد یونان و بخش‌روم نشین‌ تاکید کرد که درمساله ای قبرس چاره‌ای جز راه حل دو دولتی وجود ندارد

1581250
درمساله ای قبرس چاره‌ای جز راه حل دو دولتی وجود ندارد

رئیس‌جمهورتورکیه ضمن انتقاد ازبرخورد یونان و بخش‌روم نشین‌ تاکید کرد که درمساله ای قبرس چاره‌ای جز راه حل دو دولتی وجود ندارد.

رجب طیب ارودغان، رئیس‌جمهور تورکیه در نشست گروهی حزب عدالت و توسعه اظهار داشت: وقتی به اظهارات طرف‌های یونان و روم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در نگرش آنها که تورک‌های قبرس را نادیده میگیرد، کوچکترین تغییری ایجاد نشده است. اکنون در قبرس راهی جز راه حل دو کشوری وجود ندارد. شما میتوانید آن را بپذیرید یا نپذیرید.

اردوغان تاکید کرد: همه جهان باید بداند که دیگر اجازه نخواهیم داد که تُورک‌های قبرس قربانی بن بستی که نیم قرن است در جزیره بوجود آمده، شوند.

اوضمن انتقاد از برخوردهای یونان و بخش روم‌نشین درباره مسئله قبرس گفت: 50 سال است که به دلیل ذهنیت یونان و بخش روم نشین که جامعه تورک را در این جزیره نادیده میگیرند مذاکرات به شکست محکوم شده‌ و مذاکره درباره روش‌های قدیمی بی فایده است. مسئله قبرس باید مطابق برخورد عصر جدید حل و فصل شود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: اکنون در قبرس راهی جز راه حل دو کشوری وجود ندارد. شما می‌توانید آن را بپذیرید یا نپذیرید. کارنامه ناموفق شما که در جزیره واضح است، به چه کسی اعتماد می کنید؟ خیال‌تان راحت است که مثل همیشه برخی کشورها به کمک‌تان بشتابند؟ سخت در اشتباهید، فرقی نمی کند چه کسی یا کدام کشوری حمایت‌تان کند، تورکیه همیشه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

اردوغان ازاظهارات میتسوتاکیس، نخست وزیریونان انتقادکرده واذعان داشت: میتسوتاکیس برای من خط ونشان نکش وحد وحدودخودرا بدان. به میز لگد زدید و فرار کردید. شما به بعضی ها اعتماد دارید اما آنها غیرقابل اعتمادند. ما روی پای خودمان ایستاده‌ایم، شما باید تورک‌های غیور و دلاور را خوب بشناسید.اخبار مربوطه