پل فاتح سلطان محمد خان استانبول رنگ آبی و نارنجی را بخود گرفت

ابن پل معروف شهر استانبول به مناسبت 4 فبروری روز جهانی مبارزه با سرطان رنگ آبی و نارنجی را بخود گرفت

1578003
پل فاتح سلطان محمد خان استانبول رنگ آبی و نارنجی را بخود گرفت


ابن پل معروف شهر استانبول به مناسبت 4 فبروری روز جهانی مبارزه با سرطان به رنگ آبی و نارنجی را بخود گرفت.

بمناسبت چهارم فبروری روز جهانی مبارزه با سرطان پل سلطان محمد فاتح در استانبول، با هدف  مبارزه برعلیه سرطان و جلب توجه در این زمینه به رنگ آبی و نارنجی درآمد. 

همه ساله برای جلب توجه جهانی به افراد مبتلا به سرطان در روز 4 فبروری که مصادف با روز جهانی مبارزه با سرطان است فعالیت‌های متعددی راه اندازی میگردد.

در ین چارچوب پل فاتح سلطان محمد خان به صفت یکی از نمادهای شهر استانبول که در مناسبت‌های ویژه با رنگهای مختلف نورپردازی می‌شود، اینبار به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان به رنگ آبی و نارنجی درآمد. اخبار مربوطه