ویروس جهش یافته، اثربخشی واکسن‌های غیرفعال کرونا را کاهش نخواهد داد

عضو هیئت علمی دانشکده طب دانشگاه انقره اظهار داشت واکسن غیرفعال کرونا از ویروس جهش یافته تاثیر نمی‌پذیرد یا میزان تاثیر آن بسیار کم است

1577115
ویروس جهش یافته، اثربخشی واکسن‌های غیرفعال کرونا را کاهش نخواهد داد

عضو هیئت علمی دانشکده طب دانشگاه انقره اظهار داشت واکسن غیرفعال کرونا از ویروس جهش یافته تاثیر نمی‌پذیرد یا میزان تاثیر آن بسیار کم است.

پروفیسور تانر دمیرار، عضو هیئت علمی دانشکده طب دانشگاه انقره در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی بر لزوم رعایت جدی فاصله اجتماعی، اصول حفظ الصحه عمومی و استفاده از ماسک در دوره همه‌گیری کرونا تاکید کرد.

وی در این رابطه گفت: ویروس کرونا مرتب جهش می‌یابد، ویروس جهش‌یافته ابتدا در انگلستان و سپس در برازیل و آفریقای جنوبی دیده شد. بنا به اعلام مقامات آفریقای جنوبی این ویروس ممکن است در برابر واکسن‌های mRNA موجود مقاومت بیشتری داشته باشد.

اوضمن اشاره به ثبت موارد کرونای جهش یافته در برخی از شهرهای تورکیه، افزود: اما هر لحظه امکان بروز موارد جهش یافته متفاوت در کشورهای جهان وجود دارد.

این استاد دانشگاه انقره در ادامه تصریح کرد: واکسن‌های مرده (غیرفعال) تحت تاثیر جهش قرار نمی گیرند. زیرا واکسن‌های mRNA فقط آنتی بادی علیه پروتئین خار ویروس ایجاد می‌کنند و این واکسن‌های مرده آنتی بادی علیه هر 4 قسمت ویروس تولید می‌کنند. بنابراین، ما انتظار نداریم که واکسن‌های غیرفعال تحت تاثیر چنین جهشی قرار بگیرند.

اوهمچنین گفت: به نظر من اگر جهش در دوره آینده شیوع یابد، اروپا و آمریکای شمالی به واکسن‌های مرده روی خواهند آورد. زیرا تا امروز واکسن‌های غیرفعال و واکسن‌های مقاومت زا بود که به 2 میلیون تن در کشورمان تزریق شد. اینها واکسن‌هایی هستند که متاثر از جهش نخواهند بود یا کمترتاثیر پذیر خواهندبود. زیرا تشکیل آنتی بادی علیه کلیه اجزای ویروس مطرح است. از این رو، مطالعات مربوط به واکسیناسیون غیرفعال در شمال اروپا آغاز شده است.اخبار مربوطه