رئیس امور دینی تورکیه حمله به مسجد در دنمارک را محکوم کرد

علی ارباش اعلام داشت که حمله به مسجد در دنمارک را محکوم می‌کند

1570538
رئیس امور دینی تورکیه حمله به مسجد در دنمارک را محکوم کرد

علی ارباش اعلام داشت که حمله به مسجد در دنمارک را محکوم می‌کند

علی ارباش رئیس امور دینی تورکیه اعلام کرد که حمله به مسجد آبنرا در دنمارک را محکوم میکند.

ارباش طی پیامی تویتتری نوشت: "حمله به مسجد آبنرا در دنمارک را به شدت محکوم میکنم. انتظار داریم فعالیتهای گروههای نژادپرست که دارای ذهنیت اسلام هراسی میباشند و روز به روز در حال افزایش هستند را پایان داده و فاعلان آن را نیز هرچه زودتر تسلیم عدالت نمایند."اخبار مربوطه