آلکسی ناوالنی محکوم به حبس شد

وکیل مدافع ناوالنی از حساب تویئتر خود در مورد معلومات داد

1566454
آلکسی ناوالنی محکوم به حبس شد

آلکسی ناوالنی وبلاگ‌نویس مخالف روس بعلت نقض مکرر مجازات مشروط  30 روز زندانی خواهد گردید.

دادگاهی در مسکو ناوالنی را بدلیل اینکه از 29 دسامبر سال 2020 مجازات مشروط را چندین بار نقض کرده‌است، به سی روز حبس محکوم نمود.

وکیل مدافع ناوالنی از حساب تویئتر خود ضمن اشاره به صدور حکم مجازات موکلش از سوی اعضای یک دادگاه منطقه‌ای در مسکو نوشت: تصمیم به بازداشت آلکسی ناوالنی تا پانزدهم فبروری گرفته ‌شد.

 نوالنی وبلاگ‌نویس مخالف روس بیستم آگست برای عزیمت از شهر تمسک روسیه به مسکو سوار طیاره شده و در حین سفر بیهوش شده بود.

طیاره حامل نوالنی بعلت وخامت حال وی ناگزیر به نشست اضطراری در شهر اومسک شد.

وی در این شهر به بیمارستان منتقل شده و ادعا گردید بعلت علاوه شدن مواد سمی نوویچوک به چایی او مسموم شده‌ است.

آلکسی ناوالنی 44 ساله روز 22 آگست با یک هواپیمای خصوصی به بیمارستانی در شهر برلین آلمان انتقال یافته‌ بود.   

استفان شیبرت سخنگوی دولت آلمان روز دوم سپتامبر اعلام کرده‌ بود: که مسمومیت آلکسی ناوالنی با ماده شیمیایی نوویچوک قطعیت یافته‌ است.

ناوالنی 22 سپتامبر از بیمارستان مرخص شده ‌بود.

ناوالنی هفده جنوری بلافاصله بعد از بازگشت به روسیه از آلمان در فرودگاه مسکو دستگیر شده ‌بود.  اخبار مربوطه