آمریکا شرکت ملی نفت چین را در لیست سیاه قرار داد

ایالات متحده آمریکا شرکت ملی نفت چین (CNOOC) را به بهانه تهدید امنیت ملی این کشور در لیست سیاه قرار داد

1564364
آمریکا شرکت ملی نفت چین را در لیست سیاه قرار داد

ایالات متحده آمریکا شرکت ملی نفت چین (CNOOC) را به بهانه تهدید امنیت ملی این کشور در لیست سیاه قرار داد

وزارت تجارت آمریکا اعلام كرد كه شركت چینی Skyrizon را در لیست شركتهای وابسته با بخش نظامی قرار داده است.

دراطلاعیه منتشره ازسوی این وزارت عنوان شدکه هردوشرکت، امنیت ملی ایالات متحده را تهدید میکنند.

در این اطلاعیه اشاره شده است که  شرکت ملی نفت چین در خصوص ایجاد رعب و هراس در همسایگان به چین کمک می‌کند.

همچنین گزارش شده است که Skyrizon توانایی تولید محصولاتی مانند موتور طیارات نظامی را دارد.

ویلبر راس وزیر تجارت آمریكا در مورد این موضوع اظهار داشت كه اقدامات بی‌پروا و تهاجمی چین در بحرجنوب چین و برخورد تهاجمی آن در قبال دستیابی به تکنالوژی برای تلاش تسلیحاتی خود، امنیت ایالات متحده و جامعه جهانی را تهدید می‌كند. اخبار مربوطه