تعلیق اصلاحات زراعتی در هندوستان

محکمه عالی هند بعلت توسعه دامنه اعتراضات زارعان و دهاقین اصلاحات جدید زراعتی را به تعلیق انداخت

1562745
تعلیق اصلاحات زراعتی در هندوستان

محکمه عالی هند بعلت توسعه دامنه اعتراضات زارعان و دهاقین اصلاحات جدید زراعتی را به تعلیق انداخت

محکمه عالی هند اصلاحات جدید زراعتی را که موجب اعتراضات گسترده و چندین ماهه زارعان و دهاقین در این‌کشور گردید، به تعلیق گرفت.

این محکمه تصمیم مربوط به تعلیق اجرای قوانین جدید زراعتی در هند را پس از مذاکره پیرامون علت اعتراض زارعان و دهاقین به اصلاحات به اطلاع افکار عمومی رساند.

محکمه عالی هند همچنین خواستار تشکیل هئیت مستقلی متشکل از کارشناسان برای مذاکره بین زارعان و دهاقین گردید.

این محکمه به پولیس دهلی‌نو در زمینه ممانعت از رژه زارعان و دهاقین با تراکتور در 26 جنوری روز جمهوریت هشدار داد.

زارعان و دهاقین هندی بعد از قبول سه قانون پیش‌بینی کننده آزادی در بخش زراعتی در ماه سپتامبر  در مجلس این‌کشور از شهرهای پنجاب و هاریانا بسوی دهلی‌نو حرکت کرده‌بودند.

زارعان و دهاقین معترض هندی از ماه دسامبر سال 2020 در بسیاری از مناطق دهلی‌نو تحصن کرده و گهگاهی با ایجاد راه‌بندان به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

زارعان و دهاقین هندی بیم آن دارند که قوانین جدید زراعتی موجب کاهش در آمدشان شده و بعلت واگذاری صلاحیت بیشتر به شرکت‌های واسطه با خطر از دست دادن اراضی خود مواجه شونداخبار مربوطه