ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای حل بحران سیاسی گفتگوها جریان دارد

سخنگوی عبدالله عبدالله، میگوید که آقای غنی باید برای از میان برداشتن بحران سیاسی انعطاف پذیر باشد.

1561301
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای حل بحران سیاسی گفتگوها جریان دارد

فریدون خزون سخنگوی عبدالله عبدالله میگوید تاهنگامی که رییس جمهور غنی طرح آقای عبدالله را برای ایجاد ریاست اجرایی و یا باطل شدن نتایج اعلام شده انتخابات مورد پدیریش قرار ندهد، بحران سیاسی در کشور پایان نخواهد یافت.

اوافزود:« ساختاری بسازیم که سازنده بوده و به تمام طرف‌ ها قابل قبول باشد، باید یک پست اجرایی درکنار ریاست جمهوری وجودداشته باشد تاهمه طرف‌ها درآن دخیل باشند، این که فکر میکنند یک طرف ریاست جمهوری یکه تازی باشد دیکتاتوری باشد طرف‌های دیگر بروند به یک حالتی که طرف مقابل آن را پیش بینی می کند قابل قبول نیست.»

ریاست جمهوری از ادامه تلاش‌ها برای حل این بحران سیاسی سخن می‌زند.

لطیف محمود، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در این مورد گفت:«بنا به درخواست رهبران و بزرگان سیاسی و به هدف فرصت بیشتر برای گفتگوهای سیاسی مقرری‌های اعضای کابینه را برای پنج روز متوقف کرد.»

 ایشان قبل از این  به منابع خبری گفته اند که رییس جمهور غنی به عبدالله عبدالله پیشنهاد کرده است که روند صلح را رهبری کند و نیز ۴۰ فیصد یارانش را در کابینه جا خواهد داد؛ اما عبدالله عبدالله این پیشنهاد را نپذیرفته است.

ولی الله شاهین، آگاه امور سیاسی، در این باره گفت:«کشمکش‌های سیاسی در داخل حکومت افغانستان به اوج خود رسیده ولی برتراز این جنجال‌ها ما مشکل دیگری پیش رو داریم که خیلیها بغرنج و پیچیده است و  آن مساله تامین صلح  دایمی در افغانستان است»

منابع می‌گویند که عبدالله عبدالله برای از میان برداشتن بن بست سیاسی در کشور خواهان۴۰ دفیصد کابینه، نقش اجرایی در حکومت و رهبری شورای عالی صلح و مصالحه است.اخبار مربوطه