پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی قزاقستان

کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان اعلام کرده بود که میزان مشارکت مردم در ساعت 22:00 به وقت محلی 63.3 فیصد بوده است

1561268
پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی قزاقستان

کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان اعلام کرده بود که میزان مشارکت مردم در ساعت 22:00 به وقت محلی 63.3 فیصد بوده است.

در قزاقستان که انتخابات پارلمانی برگزار شد، بر اساس نظرسنجیهای خروجی صندوق‌های رأی، حزب حاکم نور اتان درجه نخست را کسب کرد. 

براساس نظرسنجی انجام شده توسط موسسه دموکراسی در 500 صندوق رأی گیری از جمله 263 صندوق در شهر و 237 صندوق در روستا، حزب حاکم نور اتان با 72.1 فیصد در ردیف نخست، حزب دمکراتیک آق یول با 10.27 فیصد دوم و حزب خلق قزاقستان 9.54 فیصد در جایگاه سوم قرار گرفتند. 

20 هزار رای دهنده در نظرسنجی شرکت کردند.

بر اساس نظرسنجی دیگری در مورد نتایج صندوق‌های رای توسط موسسه تحقیقات افکار عمومی، حزب نور اتان با 71.97 فیصد اول، حزب دمکراتیک آق ‌ژول با 10.18 فیصد دوم و حزب خلق قزاقستان با 9.03 فیصد سوم شدند.

به دنبال نتایج نظرسنجی خروجی صندوق‌های رای، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور بنیانگذار قزاقستان از ستاد انتخابات حزب نور اتان در پایتخت بازدید کرد.

نظربایف اگرچه در 19 مارچ 2019 از ریاست جمهوری استعفا داد، اما همچنان منشی عمومی حزب حاکم نور اتان است.

کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان اعلام کرده بود که میزان مشارکت مردم در ساعت 22:00 به وقت محلی 63.3 فیصد بوده است.اخبار مربوطه