کارشناسان سازمان صحی جهانی برای بررسی منشا ویروس کووید-19 به چین خواهند رفت

هوا چونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین: رای‌زنی‌های ما با سازمان صحی جهانی بخاطر بررسی منشا ویروش کووید-19 ادامه دارد

1561262
کارشناسان سازمان صحی جهانی برای بررسی منشا ویروس کووید-19 به چین خواهند رفت

هوا چونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین: رای‌زنی‌های ما با سازمان صحی جهانی بخاطر بررسی منشا ویروش کووید-19 ادامه دارد

کمیسیون صحی ملی چین طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیئت علمی متشکل از کارشناسان سازمان صحی جهانی برای بررسی منشا ویروس کووید-19 در 14 جنوری به چین سفر و با همتایان چینی خود دیدار خواهند کرد.

هوا چونینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین طی سخنانی در نشت خبری خود در 6 جنوری اعلام کرده بود که رای‌زنی‌های ما با سازمان صحی جهانی بخاطر بررسی منشا ویروش کووید-19 ادامه دارد.

تدروس آدهانوم، منشی عمومی سازمان صحی جهانی در نشست رسانه‌ای خود در 5 جنوری اظهار داشت: امروز متوجه شدیم که مقامات چینی هنوز روند صدور جوازهای لازم برای اعزام هیئت کارشناس به چین را تکمیل نکرده‌اند. این خبر مایه ناامیدی بود زیرا سفر دوتن از اعضای تیم باید پیش از این آغاز می‌شد و بقیه اعضا نیز در آخرین لحظه از سفر بازماندند.

اوافزود: ممانعت چین از ورود هیئت علمی متشکل از کارشناسان بین‌المللی برای بررسی منشا ویروس کووید-19 ناامید کننده بود.

مایک رایان، مدیر اجرایی برنامه اضطراری سازمان صحی جهانی نیز تصریح کرد مشکل صدورویزه مانعی برای ورود هیئت علمی سازمان به چین است.اخبار مربوطه