تحریم‌های آمریکا هيچگاه مانعی در جهت توسعه صنایع دفاعی کشورمان شده نخواهد توانست

رییس عمومی موسسه  صنایع دفاعی تورکیه ازطریق تویتراعلامیه ای را دررابطه به تحریمهای امریکا بنشررسانید

1545511
تحریم‌های آمریکا هيچگاه مانعی در جهت توسعه صنایع دفاعی کشورمان شده نخواهد توانست

رییس عمومی موسسه  صنایع دفاعی تورکیه ازطریق تویتراعلامیه ای را دررابطه به تحریمهای امریکا بنشررسانید.

اسماعیل دمیر، رئیس عمومی موسسه  صنایع دفاعی تورکیه در واکنش به تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم ها علیه تورکیه گفت: « تحریم‌های آمریکا هيچگاه مانعی در جهت توسعه صنایع دفاعی کشورمان شده نخواهد توانست.»

اسماعیل دمیر، رئیس عمومی موسسه  صنایع دفاعی تورکیه در واکنش به تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم علیه تورکیه در حساب توئیتر خود نوشت: این اقدام آمریکا موضع من و تیمکار ام را تغییرداده نخواهد توانست و به هیچ‌وجه مانع رشد صنایع دفاعی تورکیه نخواهد بود.

اوافزود: ما به هدف خود برای دست‌یابی به صنایع دفاعی مستقل به‌رهبری رئیس‌جمهوراردوغان متعهد هستیم. و تصمیمات اتخاذ شده ازخارج کشورعلیه من و موسسه صنایع دفاعی مان، موضع مارا به هیچ‌وجه تغییر نخواهد داد. همچنین هیچ‌وجه مانع پیشرفت صنایع دفاعی تورکیه نخواهد شد.

آمریکا تصمیم گرفت به‌ خاطر خرید تجهیزات دفاع هوایی  اس-400 علیه تورکیه یک سلسله تحریم هایی را اعمال کند.

در واکنش به این اقدامات واشنگتن، وزارت امور خارجه تورکیه، آمریکا را به تجدیدنظر در اعمال این تحریم‌های ناعادلانه (علیه تورکیه) و بازگشت از اشتباه  اش فراخواند.اخبار مربوطه