ترکیه در قلب منطقه اروپا- مدیترانه موقعیت دارد

این مطلب را معاون وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت

1535962
ترکیه در قلب منطقه اروپا- مدیترانه موقعیت دارد

فاروق قیماقچی معاون وزیر امور خارجه و رئیس بخش روابط با اتحادیه اروپا در این وزارتخانه گفت که ترکیه دقیقا در قلب منطقه اروپا- مدیترانه جای گرفته است

قیماقچی طی سخنرانی در پنجمین همایش اتحاد برای مدیترانه ضمن تاکید بر اینکه شیوع ویروس جدید کرونا ( کووید -19)، چیزی فراتر از  یک بحران سلامتی است گفت:” در صورتی با این ویروس مبارزه جدی نشود، شیوع آن می‌تواند تاثیرات مخرب اجتماعی، اقتصادی، انسانی و سیاسی در پی داشته باشد.

قیماقچی همچنین افزود: اتحاد شرکای اروپا -مدیترانه جهت کاهش تاثیرات شیوع این بیماری و ایجاد هماهنگی در استراتژی‌های مربوط به بهبودی، امروز بیش از هر وقت دیگری ضرورت دارد

وی ضمن تاکید به اینکه خارجی ستیزی، اسلام هراسی امکان زندگی در  جوی توام با مسامحه و صلح را دشوار کرده است، گفت: “باید با یافتن ابزارها و راههای مقابله با این ایدئولوژی‌های مخرب، سیاستهای مناسبی تدوین شود

قیماقچی ضمن یادآوری اینکه درگیری‌ها در منطقه همچنان منجر به مهاجرت نامنظم می‌شود گفت که سهیم شدن در مسئولیت ناشی از این مهاجرت و حل و فصل این بحران به شکلی عادلانه از اهمیتی کلیدی برخوردار است

قیماقچی ضمن تاکید به اهمیت حل مسئله فلسطین اظهار داشت: “ تامین صلح و ثبات در منطقه دریای مدیترانه، به پیدایش یک راه حل عادلانه، پایدار  و جامع بستگی دارد

معاون وزیر امور خارجه ضمن تاکید به اهمیت ترکیه برای اتحادیه اروپا و اتحاد برای مدیترانه گفت:” ترکیه در قلب منطقه اروپا - مدیترانه جای گرفته است. ترکیه به عنوان یکی از بنیان گذاران این اتحاد و کشوری که نامزد عضویت در اتحادیه اروپا میباشد، در فعالیت‌های مربوط به این اتحادیه و این اتحاد همواره نقش‌های بسیار مهمی بر عهده داشته است.”اخبار مربوطه