رئیس جمهور اردوغان در همایش تی آر تی ورلد سخنرانی خواهد کرد

در چهارچوب این همایش مسائل مهم روز مورد بررسی قرار خواهد گرفت

1536012
رئیس جمهور اردوغان در همایش تی آر تی ورلد سخنرانی خواهد کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در همایش بین‌المللی تی آر تی ورلد اشتراک خواهد کرد. 

همایش بین‌المللی تی آر تی ورلد که با عنوان “ نظام بین‌المللی و تغییر دینامیک‌های جهانی در پساکرونا” در روزهای اول و دوم دسامبر 2020 در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد، با سخنرانی افتتاحی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه آغاز به کار خواهد نمود.  

در جریان این همایش رهبران، کارشناسان، متفکران و چهره‌های مشهور جهان از جغرافیای مختلف به بحث و گفتگو پیرامون تغییر تعادلات در پی شیوع ویروس کرونا خواهند پرداخت. این همایش مجازی که از سوی TRT در روزهای اول و دوم دسامبر برگزار خواهد شد نیز همانند گذشته با سخنرانی افتتاحی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که به عنوان مهمان افتخاری در آن حضور خواهد یافت، آغاز به کار خواهد نمود.

رئیس جمهور اردوغان با اشتراک در این همایش که از سال 2017 بدینسو برگزار میشود سخنانی مهمی ایراد کرده که در مطبوعات جهان به شکل گسترده انعکاس یافته است. رئیس جمهور اردوغان در همایش سال جاری نیز سخنانی مهمی ایراد خواهد کرد. 

مقامات مهم دولت ترکیه در این همایش اشتراک خواهند کرد

در این همایش که با عنوان “نظام بین‌المللی و تغییر دینامیک‌های جهانی در دوره پساکرونا” برگزار خواهد شد، فخرالدین آلتون رئیس دفتر روابط عمومی ریاست جمهوری,  ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری, مولود چاوو‌ش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه و مصطفی وارانک وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه نیز اشتراک خواهند کرد.  در این همایش که فخرالدین آلتون سخنانی مهمی ایراد خواهد کرد مسائل مهم از سوی اشتراکچیان در سطح ملی و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 مولود چاوو‌ش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با شرکت در نشست “ دوره جدید در روابط کشورها پس از پاندمی کووید -19” و مصطفی وارانک وزیر صنایع و تکنولوژی نیز با حضور در نشست “ آینده تکنولوژی در جهان پس از پاندمی” مسائل جهانی را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد

فخرالدین آلتون رئیس دفتر روابط عمومی ریاست جمهوری ترکیه با شرکت در نشستی در مورد دستور کار جهان سخنرانی کرده و ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری نیز  با حضور در نشست “ جهان دوقطبی در دوره همه‌گیری: آینده همکاری‌های جهانی” موضوعات مربوط به این موضوع را مورد ارزیابی قرار خواهد داد
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برگزاری همایش تی آر تی ورلد 2020 میتوانید به آدرس اینترنتی www.trtworldforum.com  مراجعه نمائید.اخبار مربوطه