نتیجه وعاقبت دیجیتالی شدن، به فاشیزم منجر میشود

رجب طیب اردوغان رئيس جمهورتورکیه گفت، «بزرگترین ضعف دیجیتالی شدن که به تدریج تمامی بخش‌ها را فرامی‌گیرد، انحصاری شدن کنترل داده‌ها است.»

1534805
نتیجه وعاقبت دیجیتالی شدن، به فاشیزم منجر میشود

رجب طیب اردوغان رئيس جمهورتورکیه گفت، «بزرگترین ضعف دیجیتالی شدن که به تدریج تمامی بخش‌ها را فرامی‌گیرد، انحصاری شدن کنترل داده‌ها است.»

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور تورکیه اعلام کرد، سرانجام دیجیتالی شدن که فرد را به صفت یک اسم یاعدد درنظرمیگیرد، منجر به فاشیزم می‌شود. ما باید با هم علیه فاشیزم دیجیتالی مبارزه کنیم.

اردوغان طی سخنانی در" چهارمین اجلاس بین المللی زنان وعدالت " که به شکل آنلاین برگزارشد٬ با اشاره براینکه، باید با هم علیه فاشیزم دیجیتالی مبارزه کنیم، گفت، درد و رنج ناشی از فاشیزم قومی و دینی را در طول اعصار متحمل شدیم. بزرگترین ضعف دیجیتالی شدن که به تدریج تمامی بخش‌ها را فرامی‌گیرد، انحصاری شدن کنترل داده‌ها است. سرانجام دیجیتالی شدن که فرد را به عنوان یک اسم یا عدد درنظرمیگیرد، نتیجه وعاقبت دیجیتالی شدن در نهایت امربه فاشیزم منجر میشود

باید با هم علیه فاشیزم دیجیتالی مبارزه کرده و برای پیدایش راه‌حل آن تلاش بخرچ دهیم. نباید نتایج دردناک جنگ‌های اعصار گذشته را فراموش کرد. جلوگیری از ظاهر شدن ناحقی‌های ناشی از دیجیتالی شدن ضروریست است.اخبار مربوطه