درخواست اندونزیا از سازمان ملل برای توقف خشونت در افغانستان

وزیر امور خارجه اندونزیا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست برای توقف خشونت در افغانستان فورا وارد عمل شود

1532281
درخواست اندونزیا  از سازمان ملل برای  توقف خشونت  در افغانستان

وزیر امورخارجه اندونزیا ازشورای امنیت سازمان ملل متحدخواست برای توقف خشونت درافغانستان فوراواردعمل شود.

رتنو مرسودی، وزیر امورخارجه اندونزیا با انتشار اطلاعیه‌ای درباره جلسه آریا-فرمول که روز گذشته پیرامون روند صلح افغانستان برگزار شد، خطاب به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد: باید فورا برای توقف خشونت در افغانستان اقدام کرده و دیگر منتظر نمانیم.

وی ضمن تاکید بر آنکه خشونت‌های مداوم موجب فرسایش صلح و اعتماد در بین مردم منطقه شده ، تصریح کرد: جامعه جهانی باید نقش موثرتری در کمک به روند صلح افغانستان ایفا کند.

مرسودی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر افزایش ظرفیت دولت مرکزی، بهبود وضعیت رفاه مردم افغانستان نیز نیازمند کمک‌های بین‌المللی است.

وزیر امور خارجه اندونزیا افزود: جاکارتا به پشتیبانی از افغانستان تا تحقق «آرزوی مردم» برای دستیابی به صلح ادامه خواهد داد.

خبرگذاری اناطولیاخبار مربوطه