هشدار شدید تورکیه به فرانسه در زمینه ممنوعیت نماد گرگهای خاکستری

تورکیه علیه تصمیم دولت فرانسه در مورد ممنوعیت فعالیتهای جنبش "گرگهای خاکستری" هشدار داد

1522385
هشدار شدید تورکیه به فرانسه در زمینه ممنوعیت نماد گرگهای خاکستری

تورکیه علیه تصمیم دولت فرانسه در مورد ممنوعیت فعالیتهای جنبش "گرگهای خاکستری" هشدار داد.

 تورکیه اعلام کرد که علیه تصمیم دولت فرانسه در مورد ممنوعیت فعالیت جنبش "گرگهای خاکستری "  در این کشور، به طور شدیدی پاسخ خواهد داد.

وزارت امور خارجه تورکیه طی بیانیه ای در مورد تصمیم دولت فرانسه برای انحلال جنبش "گرگهای خاکستری" در این کشور اعلام کرد: "توجه كشور مورد نظر به افراد خاص و اخذ تصمیمات خیالی براین اساس که گویی چنین حركت و تشكیلاتی بر اساس اقدامات اشخاص مذکور وجود دارد، آخرین جلوه یک رفتار روانشناختی متناقض است." 

در بیانیه ای که توسط وزارت خارجه تورکیه ارائه شده تاکید گردیده که مشخصا هیچ جنبشی به نام "گرگهای خاکستری" در فرانسه وجود ندارد تا به تبع آن اعلام شود که این جنبش توسط دولت پاریس لغو می شود.

در این بیانیه، ضمن اشاره به تصورات خیالی مذکور تاکید شده که ممنوعیت نمادهایی که در بسیاری از کشورها استفاده میشود و بسیار رایج هستند و فاقد ابعاد غیرقانونی می باشند، اقدامی غیر قابل قبول است.

در این بیانیه با خاطرنشان کردن این نکته که "کسانی که از آزادی بیان دفاع میکنند، وقتی صحبت از خودشان بمیان می اید، به هیچ وجه محدودیت آزادی بیان را نمیپذیرند، اما وقتی صحبت از دیگران میشود  میتوانند به راحتی محدودیت هایی را در زمینه آزادی بیان دیگران اعمال کنند"، تأکید شده که "چنین درک ریاکارانه ازآزادی بیان، آخرین نمونه ازشیوه استعماری معمول در (فرانسه) در راستای اخذ ستندرد های  دوگانه است".

در بیانیه وزارت خارجه تورکیه با اشاره به اینکه تصمیم مذکور نشانگر به گروگان گرفته شدن دولت فرانسه به شکل کامل از سوی محافل وابسته به ارمنستان است، آمده است:

"اقدام اخیر و شتابزده دولت فرانسه که در مورد شعبات گروههای تروریستی پ.ک.ک و فتو از خود مسامحه نشان میدهد و به این ترتیب آنها نیز بدون هرگونه مجازاتی سالهاست در گوشه و کنار این کشور به شکلی جدی فعالیت میکنند و خشونت علیه منافع تورکیه و جامعه تورک تباران در فرانسه را به بهانه آزادی تظاهرات و بیان تشویق میکنند، نمونه ای عبرت آموز است."

این برخورد دولت فرانسه یک بار دیگر نشان داد که حکومت این کشور بر رفتارافراطی و رو به افزایش  دیاسپورای ارمنی در سالهای اخیر در کشورش و افزایش تحریکات، تهدیدات و حملات آنها علیه شهروندان و نمایندگی‌های دیپلماتیک تورک در ماه‌های اخیر چشمان خود را بسته است. این نگرش ریاکارانه و تصمیم تحریک آمیز که به بهانه جلوگیری از خشونت اتخاذ شده است، ما را به یاد سابقه منفی فرانسه در رویارویی با گروههای تروریستی ای مانند پ.ک.ک، فتو و بخصوص آسالا که علیه جان دیپلماتهای تورک سوءقصد مرتکب شده و مورد حمایت و پشتیبانی فرانسه قرار گرفتند می اندازد. "

در بخش دیگری از این بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت از آزادی تشکل، بیان و تظاهرات جامعه تورک تبار فرانسه براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و الحاقات ان تاکید شده است:"ما تأکید میکنیم که علیه این تصمیم، با شدیدترین روش ممکن مقابله به مثل خواهیم کرد."اخبار مربوطه