وزیر دفاع آذربایجان: "استقامت به صوب قره‌باغ است. پیروزی از آن ماست"

جنرال آنار ایوازوف، سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان با تاکید براین که اردوی آذربایجان از مناطق پاکسازی شده از اشغال ارمسنان حتی یک گام عقب‌نشینی نمی کنند اعلام کرد: "عملیات طبق برنامه تعیین شده ادامه دارد، استقامت  به صوب قره‌باغ است. پیروزی از آن ماست"

1505967
وزیر دفاع آذربایجان: "استقامت  به صوب قره‌باغ است. پیروزی از آن ماست"

جنرال آنار ایوازوف، سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان با تاکید براین که اردوی آذربایجان از مناطق پاکسازی شده از اشغال ارمسنان حتی یک گام عقب‌نشینی نمی کنند اعلام کرد: "عملیات طبق برنامه تعیین شده ادامه دارد، استقامت  به صوب قره‌باغ است. پیروزی از آن ماست"

ایوازوف با برگزاری یک کنفرانس خبری در باکو پایتخت این کشور گفت که عملیات ادوی جمهوری آذربایجان برای آزاد‌سازی قره‌باغ با قاطعیت ادامه دارد و در این راستا نیروهای هوایی آذربایجان یک فروند اطیاره بدون سرنشین متعلق به ارمنستان را در خط مقدم جبهه سقوط داد.

او افزود: با هدف قرار دادن انبار مهمات و زیربناهای دفاعی ادوی ارمنستان ضربه محلکی وارد کرده‌ایم. کاروان نظامی متعلق به ادوی ارمنستان که در حال انجام فعالیت‌های مربوط به تغییر مکان بودند، با دقت هدف قرار گرفته و منهدم شده است. علاوه بر انهدام سلاح و مهمات ادوی ارمنستان در نقاط مختلف جبهه،  سربازان کندک های اول و هفتم ادوی ارمنستان از جبهه فرار کرده‌اند.

سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان در ادامه تصریح کرد که نیروهای ارمنستان درحالی ‌که با شکست مواجه شده‌اند، بعضی از مناطق مسکونی  مان را با حملات راکت توچکا-یو مورد هدف قرار دادند که باعث جان باختن و زخمی شدن غیرنظامیان شده‌است.

ایوازوف در پایان با تاکید براینکه تمام اهداف ادوی آذربایجان اهداف مشروع است و با قوانین و معیارهای بین‌المللی تناسب دارد، بیان کرد: ادوی آذربایجان در زمینه تامین تجهیزات نظامی هیچ مشکلی ندارد. عملیات طبق برنامه تعیین شده ادامه دارد، "استقامت  به صوب قره‌باغ است. پیروزی از آن ماست"!اخبار مربوطه