وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان  به ژنو سوئیس می رود

در بیانیه کتبی که از جانب وزارتخان امورخارجه آذربایجان انتشار یافت ، بیان شد که بیراموف امروز یک سفر کاری به ژنو خواهد داشت

1504864
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان  به ژنو سوئیس می رود

جیهون بیراموف، وزیرامورخارجه جمهوری آذربایجان به ژنو سوئیس میرود تا درمورد مسئله قره باغ کوهستانی تحت اشغال ارمنستان با مشارکت کنندگان گروه مینسک در سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) گفتگو کند.

در بیانیه کتبی که از جانب وزارتخان امورخارجه آذربایجان انتشار یافت ، بیان شد که بیراموف امروز یک سفر کاری به ژنو خواهد داشت.

دراین بیانیه کتبی تصریح شد که هدف این سفربیراموف٬  دیدار با روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و ارائه موضع آذربایجان در مورد حل درگیرهای قره باغ کوهستانی بوده است.اخبار مربوطه