تظاهر کننده گان رئیس جمهور سابق را از زندان فرار دادند

تظاهر کننده گان برعلیه نتایج انتخابات پارلمانی در قرقیزستان وارد کاخ ریاست جمهوری در بیشکک شدند و مقر پارلمان را تصرف کردند

1503721
تظاهر کننده گان رئیس جمهور سابق را از زندان فرار دادند

تظاهر کننده گان برعلیه نتایج انتخابات پارلمانی در قرقیزستان با یورش به زندانی که آلمازبگ آتامبایف رئیس جمهور سابق این کشور در آن نگهداری می‌شد، او را از زندان فرار دادند.

تظاهر کننده گان پس ازاشغال کاخ ریاست جمهوری وساختمان پارلمان به سمت زندان کمیته امنیت دولتی قرقیزستان رفته و با شکستن درهای زندان وارد آن شدند.

با ورود تظاهر کننده گان به زندان، مقامات زندان مجبور به تحویل آلمازبگ آتامبایف رئیس جمهور سابق این کشور به معترضین شدند.

گفته می‌شود که آتامبایف در میدان آلا‌تو بیشکک پایتخت قرقیزستان در جمع حامیان خود سخنرانی خواهد کرد.

مردم قرقیزستان در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور تظاهرات برگزار کرده و وارد مراکز امنیتی و کاخ ریاست جمهوری در بیشکک شدند.

پولیس برای متفرق کردن تظاهر کننده گان ازگازاشک‌آوراستفاده کرد و تظاهرات کنندگان با پرتاب سنگ واکنش نشان دادند.

کشمکش بین تظاهر کننده گان و پولیس بالا گرفت. 

تظاهر کننده گان وسایط آتش نشانی و کامیون‌های زباله را به سمت ماموران پولیس راندند و پولیس آن‌ها را وادار به عقب نشینی کرد.

تظاهر کننده گان سپس وارد کاخ ریاست جمهوری شده و مقر پارلمان را تصرف کردند.

تاکنون بیش از 100 تن در این اعتراضات زخمی شده‌اند.

در حالی که عده یی از تظاهر کننده گان در کاخ ریاست جمهوری مانده اند، عده‌ای دیگر از تظاهرات کنندگان به سمت میدان مرکزی بیشکک و محل زندانیان سیاسی حرکت کردند.

تظاهر کننده گان قرقیزستانی درمیدان آلاتوازبلندگوهای موجود در میدان آلاتو خواستار آزادی آلمازبک آتامبایف، رئیس جمهور سابق قرقیزستان و دیگر زندانیان سیاسی شده و اعلام کردند که کاخ ریاست جمهوری را به تصرف خود درآورده‌اند.

گفتنی است، بخشی از مردم و 12 حزب سیاسی قرقیزستان به نتایج انتخابات پارلمانی یکشنبه 4 اکتوبر در این کشور اعتراض دارند.

سورانبای جین‌بکف رئیس جمهور و قبادبک بارانوف نخست‌وزیر قرقیزستان تاکنون درباره نتایج انتخابات و اعتراضات صورت گرفته اظهار نظری نکرده‌اند.اخبار مربوطه