جایزه نوبل طبی به کاشفان ویروس هپاتیت C

کمیته نوبل، اسامی که حق دریافت جایزه نوبل را کسب کرده‌اند، منتشر کرد

1503521
جایزه نوبل طبی به کاشفان ویروس هپاتیت C

کمیته نوبل، اسامی که حق دریافت جایزه نوبل را کسب کرده‌اند، منتشر کرد

جایزه نوبل طبی به هاروی آلتر، مایکل هوتون و چارلز رایس به دلیل مشارکت در کشف ویروس هپاتیت    C اهدا شد.

کمیته نوبل، اسامی که حق دریافت جایزه نوبل را کسب کرده‌اند، منتشر کرد.

هاروی آلتر، مایکل هوتون و چارلز رایس به دلیل فعالیتهایشان در راستای کشف ویروس هپاتیت C، موفق به کسب نوبل طبی شدند.اخبار مربوطه