اردوغان با دودون صحبت تلفنی انجام داد

در این صحبت تلفنی روی تقویت روابط دو کشور بحث صورت گرفت

1497746
اردوغان با دودون صحبت تلفنی انجام داد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ایگور دودون رئیس جمهور مولداوی صحبت تلفنی انجام داد.  

در بیانیه منتشر شده از سوی مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه آمده است، در این دیدارموضوعات مربوط به توسعه و تقویت روابط ترکیه و مولداوی مورد محث و بررسی قرا گرفت.

اردوغان رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی خود با همتای مولداوی ظهار داشت که آنها برای توسعه روابط ترکیه و مولداوی مطابق مشارکت استراتژیک در همه زمینه‌ها مصمم هستند.

 اخبار مربوطه