نجات 10 پناهجوی رانده شده از آبهای یونان

پناهجویان نجات یافته، به اداره مهاجرت ازمیر انتقال داده شدند

1497237
نجات 10 پناهجوی رانده شده از آبهای یونان

پناهجویان نجات یافته، به اداره مهاجرت ازمیر انتقال داده شدند

10 پناهجوی رانده شده از سوی نیروهای نظامی یونان به سمت سواحل اولوسوالی چشمه ولایت ازمیر تورکیه با اقدام به موقع تیم گارد ساحلی تورک نجات یافتند. 

بر اساس اطلاعیه قوماندانی گارد ساحلی، این پناهجویان که پس از رانده شدن از آبهای یونان به سوی آبهای تورکیه خود را به جزیره سونگوقیه رسانده بودند، نجات داده شده اند.

پناهجویان مذکور، به اداره مهاجرت این ولایت انتقال داده شدند.اخبار مربوطه