کابینه ریاست جمهوری دولت تورکیه تشکیل جلسه می‌دهد

کابینه ریاست جمهوری دولت امروزتحت ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه تشکیل جلسه خواهدداد

1494518
کابینه ریاست جمهوری دولت تورکیه تشکیل جلسه می‌دهد

کابینه ریاست جمهوری دولت امروزتحت ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه تشکیل جلسه خواهدداد

در جلسه‌ یی امروز که در مجتمع ریاست جمهوری تحت ریاست رجب طیب اردوغان تدویر خواهد یافت، تحولات مدیترانه شرقی درسرخط آجندای جلسه قرارخواهد داشت.

در این  جلسه نتایج آخرین اقدامات انقره در جهت کاهش تنش ارزیابی خواهد شد.

افزایش موارد ابتلا به کروناویروس نیز یکی از مواد مورد بحث جلسه امروزی بوده و اقدامات جدیدی که میتوان برای مبارزه با ویروس کرونا انجام داد بررسی خواهد شد. 

همچنان درجلسه شورای وزیران دولت تورکیه گفتگوهای هیئت های تورک درمورد لیبیا و سوریه با همتایانش، مبارزه با تروریزم و ​​تحولات اقتصادی نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

انتظار میرود که پس ازختم جلسه رجب طییب اردوغان رئیس جمهورتورکیه بیانیه‌ای منتشر کند. اخبار مربوطه