فیرآموزشی اژدرهای تورک با موفقیت انجام یافت

فیر آموزشی اژدرهای تحت البحری های متعلق به نیروی بحری تورکیه با موفقیت انجام گرفت

1494473
فیرآموزشی اژدرهای تورک با موفقیت انجام یافت
msb torpido atislari.jpg
msb torpido atislari1.jpg

وزارت دفاع ملی تورکیه ازفیرآموزشی اژدرهای تورک که ازجانب تحت البحری های متعلق به نیروی بحری در 19 سپتامبر سال 2020 در آبهای ازمیر با موفقیت اجرا گردید

فیر آموزشی اژدرهای تحت البحری های متعلق به نیروی بحری تورکیه با موفقیت انجام گرفت.

وزارت دفاع ملی تورکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، فیر آموزشی اژدرها ازجانب تحت البحری های متعلق به نیروی بحری در 19 سپتامبر سال 2020 در آبهای ازمیر با موفقیت اجرا گردید.اخبار مربوطه