سوگا یوشیهیده به سمت نخست‌وزیری جدید جاپان منتصب شد

رهبر جدید حزب حاکم لیبرال دموکرات جاپان، طی جلسه فوق‌العاده پارلمانی به عنوان نخست‌وزیر انتخاب و منتصب شد

1491489
سوگا یوشیهیده  به سمت نخست‌وزیری جدید جاپان منتصب شد

رهبر جدید حزب حاکم لیبرال دموکرات جاپان، طی جلسه فوق‌العاده پارلمانی به عنوان نخست‌وزیر انتخاب و منتصب شد.

سوگا یوشیهیده، رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات جاپان (LDP)، در جلسه فوق‌العاده مجلس نمایندگان (شوگین) با کسب اکثریت آرا به صفت نخست‌وزیر این کشور انتخاب شد.

سوگا با کسب ۳۱۴ رای ازمجموع ۴۶۵ نماینده درپارلمان جاپان به صفت جانشین شینزوآبه نخست‌وزیر قبلی این کشوردر پست نخست وزیری انتخاب شد.

در انتخابات داخلی حزب لبیرال دموکرات که دو روز قبل تدویر یافت، سوگا با ۳۷۷ رای از مجموع ۵۳۴ رای منحیث رهبر جدید این حزب انتخاب گردید.

سوگا یوشیهیده تا سپتامبر ۲۰۲۱ یعنی تدویرانتخابات عمومی جاپان در این سمت انجام وظیفه خواهد کرد.اخبار مربوطه