گفتگوی تیلفونی اردوغان با بویکو بوریسوف

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه با نخست وزیر بلغارستان بویکو بوریسوف مکالمه تیلفونی انجام داد

1491332
گفتگوی تیلفونی اردوغان با بویکو بوریسوف

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه با نخست وزیر بلغارستان بویکو بوریسوف مکالمه تیلفونی انجام داد.

دردیدارتیلفونی اردوغان و بوریسوف، برعلاوه مراحل بهبود روابط دوجانبه موضوعات منطقه ای نیزمورد بحث و بررسی قرار گرفت.اخبار مربوطه