ولکان بوزقیرررئيس هفتاد وپنجمین مجمع عمومی سازمان ملل آغاز به کارکرد

وزیر پیشین امور اتحادیه اروپا و مذاکره‌کننده ارشد تورکیه امروز به‌صفت رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کار خود را آغاز می‌کند

1490903
ولکان بوزقیرررئيس هفتاد وپنجمین مجمع عمومی سازمان ملل آغاز به کارکرد

وزیر پیشین امور اتحادیه اروپا و مذاکره‌کننده ارشد تورکیه امروز به‌صفت رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کار خود را آغاز می‌کند

ولکان بوزقیر، قبلا وزیرامور اتحادیه اروپا و مذاکره‌کننده ارشد تورکیه امروزبه‌صفت رئیس دوره‌ای هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کار خود را آغاز می‌کند.

تیجانی محمد بنده، هفتاد و چهارمین رئیس مجمع عمومی سازمان ملل امروز طی مراسمی که در مقر اصلی این سازمان تدویر خواهدشد، این مسئولیت را به بوزقیر واگذار میکند.

بوزقیر اولین کسی است که از تورکیه به صفت رئیس مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شده و تا سپتامبر سال 2021 این مسئولیت را برعهده خواهد داشت.

از جمله وظایف رئیس مجمع عمومی سازمان ملل رهبری جلسات مجمع و تنظیم عملکرد آن بوده وهمچنین مجمع عمومی همه ساله بودجه سازمان ملل رانیز تعیین و کنترل میکند.

جلسات مجمع عمومی که همه ساله در ماه سپتامبر با شرکت رهبران جهان در مقر سازمان ملل متحد برگزار میشد، امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به‌ شکل آنلاین ترتیب داده خواهد شد. سران کشورها از طریق پیام ویدئویی در نشست‌هایی که ازتاریخ 22 سپتامبر آغاز می‌شود، شرکت می‌کنند.

گفتنی است رای‌گیری انتخاب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ  17 جون 2020 با شرکت 192 کشور از مجموع 193 عضو این سازمان از ساعت 09:00 تا 13:00 به وقت محلی آمریکا در مقر مجمع برگزار شد.

ولکان بوزقیر، وزیرقبلی امور اتحادیه اروپا و مذاکره‌کننده ارشد تورکیه نیز که تنها نامزد این رای‌گیری بود، با کسب آرای موافق از 178 کشور به صفت رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی این سازمان انتخاب شد. درحالی که 3 رای باطل اعلام شد، 11 کشور نیز رای ممتنع دادند.اخبار مربوطه