توضیح واکسن ازجانب شرکت ادویه سازی Pfizer ایالات متحده امریکا

شرکت ادویه سازی آمریکا Pfizer توضیح داشته که تا پایان ماه اکتوبر امسال خواهند توانست در مورد اینکه آیا نوع جدید واکسن کرونا ویروس (Kovid-19) که روی آن کار می کنند موثر است یا خیررا تثبیت و اعلام بدارند

1490562
توضیح واکسن ازجانب شرکت ادویه سازی Pfizer ایالات متحده امریکا

شرکت ادویه سازی آمریکا Pfizer توضیح داشته که تا پایان ماه اکتوبر امسال خواهند توانست در مورد اینکه آیا نوع جدید واکسن کرونا ویروس (Kovid-19) که روی آن کار می کنند موثر است یا خیررا تثبیت و اعلام بدارند.

مدیر عامل شرکت Pfizer ، آلبرت بورلا در توضیحی که از طریق تلویزیون CBS آمریکا انجام دادبا بیان اینکه واکسن ویروس کرونا در مرحله نهایی رسیده است گفت: «در صورتی که این واکسن " مطمین و موثر" باشد میتواند قبل از پایان سال مورد تطبیق قرار داده شود.»

بورلا با بیان اینکه این شرکت به احتمال قوی تعیین تثبیت موثریت  و یا عدم آن تا پایان ماه اکتوبرمعلوم خواهد شد، اظهار داشت که آنها آماده گیها برای تأیید و توزیع  و تطبیق واکسن را آغاز کرده اند.

بورلا با بیان اینکه این واکسن که در مرحله سوم و نهایی خودقرار دارد ، آزمایش آن روی 30 هزار داوطلب در گروه سنی 18 تا 85 سال آغاز شده است و آنها در حال بررسی افزایش تعداد افراد به سطح 44 هزار تن هستند. بورلا خاطرنشان کرد: آنها همچنین واکسن بالقوه ویروس کرونا را در افرادی که مبتلا به امراض مزمن با گروه سنی 16 سال اند نیزمورد آزمایش قار خواهند داد.

بورلا گفت که آنها تولید واکسن را نیز آغاز کرده اند و در صورت موفقیت آمیز بودن آن، صدها هزار دوز واکسن برای توزیع آماده خواهد شد.اخبار مربوطه