مبرهن است که با اتخاذ شیوه متضاد با تورکیه رسیدن به یک راه حل جامع ناممکن است

بورل با بیان اینکه در ماه های تابستان تلاش می کند تا تنش در مدیترانه شرقی را کاهش دهد ، گفت در این راستا تلاش های بیشتری لازم است

1491104
مبرهن است که با اتخاذ شیوه متضاد با تورکیه رسیدن به یک راه حل جامع ناممکن است

ژوزپ بورل ، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی با بیان اینکه، قرار گرفتن درتقابل با تورکیه برعلاوه اینکه برای مشکلات روابط تورکیه و اتحادیه اروپا راه حلی ایجاد نخواهد کرد بلکه میتواند مناسبات را تیره تر نماید، گفت: « این مسئله ازراه گفتگو و مذاکره حل خواهد شد.»

بورل ، در مجمع عمومی در پارلمان در ارتباط به امور خارجی پارلمان اروپا (EP) در شرق مدیترانه تدویر یافت و تورکیه نیز در آن شرکت داشت٬ خطاب به وکلای پارلمانی اش سخنرانی کرد.

بورل با بیان اینکه در ماه های تابستان تلاش می کند تا تنش در مدیترانه شرقی را کاهش دهد ، گفت در این راستا تلاش های بیشتری لازم است.

بورل ، عزیمت کشتی Oruç Reis به بندر آنتالیا را به صفت "یک گام در مسیر مثبت" مورد ارزیابی قرار داده و اظهار داشت که: "این نیزبه ما نوید می دهد كه می توان گام های بیشتری را برای گفت و گو برداشت. ما این را از طریق گفتگو و مذاكره حل خواهیم كرد ، نه از طریق نظامی." .

بورل گفت :"واضح است که نمی توان برای حل مشکلات با مخالفت با تورکیه راه حلی پیدا کرد. ما چنین چیزی را نمی خواهیم. تورکیه همسایه مهمی در اتحادیه اروپا است. ما نمیتوانیم جغرافیه را تغییر بدهیم همچنان همسایه خواهیم بود. تورکیه در بسیاری از موضوعات از جمله مهاجرت همزمان یک شریک مهم است. بطور مثال حل مشکلات مهاجرت بدون کمک تورکیه دشوار است. ما میدانیم. تورکیه همچنین یک کشور نامزد در اتحادیه اروپا است. "اخبار مربوطه