تطبیقات نظامی شهید چنگیزتوپال طوفان مدیترانه-2020 با موفقیت ادامه دارد

این مطلب را وزارت دفاع ملی ترکیه اظهار داشت

1485924
تطبیقات نظامی شهید چنگیزتوپال طوفان مدیترانه-2020 با موفقیت ادامه دارد
Akdeniz Fırtınası Tatbikatı.jpg

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد، تطبیقات نظامی شهید چنگیزتوپال طوفان مدیترانه-2020 با موفقیت ادامه دارد. 

این وزارت اعلام داشت، تطبیقات نظامی شهید چنگیزتوپال طوفان مدیترانه که همه ساله به شکل برنامه ‌ریزی شده ترتیب می ‌یابد، با شرکت ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی ادامه دارد. 

این تطبیقات در جمهوری ترک قبرس شمالی تا تاریخ 10 سپتامبر 2020 ادامه خواهد داشت. 

در چارچوب این تطبیقات توسعه همکاری و ترتیب برنامه‌های آموزشی متقابل بین قوماندانی نیروی صلح ترک قبرس و فرماندهی نیروی امنیت جمهوری ترک قبرس شمالی مورد هدف قرار داده شده است. 

بر اساس اطلاعیه منتشره از وزارت دفاع ملی ترکیه، در تطبیقات مذکور، مانور حملات دریایی و هوایی، عملیات جستجو و نجات رزمی در قالب تمرینات عملیاتی از سوی عناصر هوایی، دریایی و زمینی ترکیه و به طور همزمان، یکپارچه و عملی انجام می شود. 

این تطبیقات با استفاده از سیستم های اسلحه و مهمات ملی و داخلی ترکیه با موفقیت ادامه دارد. اخبار مربوطه