الهام علی‌اف حمایت خود از تورکیه در مساله مدیترانه شرقی را اعلام کرد

رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به همکاری نظامی یونان با ارمنستان، گفت که کشورش در مسائل مربوط به مدیترانه شرقی بدون شک در کنار تورکیه قرار خواهیم داشت

1483945
الهام علی‌اف حمایت خود از تورکیه در مساله مدیترانه شرقی را اعلام کرد

رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به همکاری نظامی یونان با ارمنستان، گفت که کشورش در مسائل مربوط به مدیترانه شرقی بدون شک در کنار تورکیه قرار خواهیم داشت.

الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با نیکولاس پیپریگوس، سفیر جدید آتن در باکو با اشاره به همکاری نظامی یونان با ارمنستان، گفت: در مسائل مربوط به مدیترانه شرقی بدون شک در کنار تورکیه قرار خواهیم داشت.

علی‌اف با اشاره به افزایش تنش‌ها در مدیترانه شرقی اظهار داشت: تورکیه صرفا دوست و شریک ما نه بلکه، برهیچ کسی پنهان نیست که تورکیه کشور برادر ما است. در مسائل مربوط به مدیترانه شرقی بدون شک از تورکیه حمایت می‌کنیم و در هر شرایطی نیز حمایت خواهیم کرد. برادران تورک ما نیز به همانگونه از ما حمایت می‌کنند.

رئیس جمهور آذربایجان خطاب به سفیر جدید یونان گفت: برخوردمان را آشکارا به شما می‌گویم. با درخواست من دولت آذربایجان برخورد رسمی خود درباره مدیترانه شرقی را منتشر کرد.

او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از همکاری تسلیحاتی یونان و بخش روم‌‌نشین قبرس با ارمنستان، گفت: ارمنستان، قره باغ کوهستانی را اشغال کرده است. از همکاری نظامی یونان و قبرس روم‌‌نشین با این کشور متاسف هستیم.اخبار مربوطه