واکنش تورکیه به توهین گروهی نژاد پرست در ناروی به قرآن کریم

وزارت امور خارجه تورکیه، با صدور بیانیه ای به بی احترامی به قرآن کریم در ناروی واکنش نشان داد

1482073
واکنش تورکیه به توهین گروهی نژاد پرست در ناروی به قرآن کریم

وزارت امور خارجه تورکیه، با صدور بیانیه ای به بی احترامی به قرآن کریم در ناروی واکنش نشان داد.

تورکیه اقدام گروهی از دشمنان اسلام و نژاد پرستان در راستای بی احترامی به قرآن کریم در کشور ناروی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است، بی احترامی و توهین به قرآن کریم توسط گروهی ضد اسلام و نژاد پرست را به شدت محکوم می‌کنیم. همواره تاکید میکنیم که این نوع اقدامات تحریک آمیز نه تنها مسلمانان بلکه دولتهای حقوقی و نظام دموکراتیک را هدف قرار میدهد. این پس‌ بقایای نازی‌ها همانند یک ویروس جامعه ای که در آن حضور دارند را آلوده کرده و به آنها آسیب می رسانند. "

بر اساس این بیانیه، مبارزه با ذهنیت‌های مریض تنها با محروم کردن سیاست‌مداران انتشار دهنده افکار پوپولیستی امکان پذیر خواهد بود. نژاد پرستی و اسلام ستیزی را نباید در چارچوب آزادی بیان مورد ارزیابی قرار داد. 

در این بیانیه آمده است، حمایت احزاب سیاسی در کشورها از گفتمان های نژاد پرستانه و یا قبول نسبی آنان، تنها با هدف جمع آوری رای در انتخابات تهدید بسیار بزرگی محسوب میشود. 

در این بیانیه می‌خوانیم :"تورکیه همواره به مبارزه خود با جریان های فاشیستی و نژاد پرستانه ادامه خواهد داد. در این چارچوب، به سیاست‌مداران و نهادهای اروپایی هشدار میدهیم که این تهدید را جدی گرفته و با آن مبارزه کنند. متاسفانه این نوع اقدامات برعلیه کتاب مقدس‌مان، طی چند سال اخیر در کشورهای اسکاندنویا که بویژه مواردی چون دموکراسی، حقوق بشر و ارجحیت حقوق نقش پیشرو ایفا میکنند، به شکل فزاینده ای افزایش داشته است. از کشور ناروی انتظار داریم برای عدم وقوع مجدد این اقدام که مشابه آن در ماه نوامبر اتفاق افتاده بود، تدابیر لازمه را اتخاذ کند. 

درجریان تظاهرات روزگذشته یک گروه راست افراطی دراسلوپایتخت ناروی، قرآن کریم پاره کرده بود. اخبار مربوطه