نخستین پرواز موتر پرنده سرنشین‌دار انجام شد

شرکت جاپانی قصد داردتاسال 2023 مدل تجاری این پرنده دو چوکی رابه بازار عرضه کند

1481232
نخستین پرواز موتر پرنده سرنشین‌دار انجام شد

شرکت جاپانی قصد داردتاسال 2023 مدل تجاری این پرنده دو چوکی رابه بازار عرضه کند
شرکت اسکای درایو توکیو، پرواز آزمایشی مدل اس‌دی-03 موتر پرنده جاپانی را در شهر تویوتا به نمایش گذاشت.

در تصاویر منتشر شده این موتر پرنده هشت ملخه با یک چوکی و کابین کوچک، تا ارتفاع حدود 2 متر از سطح زمین پرواز کرده و به ندت 5 دقیقه به پرواز خود ادامه می دهد. 

این، اولین پرواز آزمایشی موتر پرنده است که به همراه سرنشین انجام می‌شود.
این شرکت قصد دارد تا سال 2023 مدل تجاری این پرنده با دو چوکی را روانه بازار کند. اخبار مربوطه