هشدار سازمان صحی جهانی در مورد تاثیرات کرونا بر صحت روانی

نگرانی وترس ناشی ازشیوع کروناویروس صحت روانی میلیون‌ها تن راتحت تاثیرقرارداده است

1480796
هشدار سازمان صحی جهانی در مورد تاثیرات کرونا بر صحت روانی

نگرانی وترس ناشی ازشیوع کروناویروس صحت روانی میلیون‌ها تن راتحت تاثیرقرارداده است

تدروس آدهاتوم گبریسیوس مدیرعمومی سازمان صحی جهانی اعلام کرد: ویروس کرونا که باعث بروز تشویش و ترس در انسان‌ها شده است، صحت روانی میلیون‌ها تن را در جهتی منفی تحت تاثیر قرار داده است.

وی طی یک کنفرانس مطبوعاتی که درمرکز سازمان جهانی صحی درشهر ژنو سوئیس از طریق ویدئو کنفرانس برگزارکرد، اعلام داشت: این وضعیت از تدابیر محدودیتی اتخاذشده از سوی بسیاری از کشورها در نتیجه شیوع ویروس کرونا ناشی شده و صحت روحی و روانی بسیاری از مردم را تحت تاثیر عمیق قرار داده است.

گیریسیون ضمن اشاره به اینکه مختل شدن خدمات صحی روانی در نتیجه نگرانی‌ها و ترس ، صحت فکری میلیون‌ها انسان را نیز تحت تاثیر منفی قرار داده افزود: افرادی که درمراکز صحت روانی و خانه‌های سالمندان به سر می‌برند، در معرض خطر ویروس کوویدـ 19 قرار دارند.

اوضمن یادآوری اینکه برخی از نهادهای ارائه کننده خدمات معالجوی به مریضان روانی، برای ارائه خدمات معالجوی به مبتلایان ویروس کرونا بسته شده است، گفت: در ارائه خدمات برای صحت روانی انسان‌ها قبلا نیز سهل انگاری می‌شد. در حال حاضر بیش از یک میلیارد انسان از اختلالات روانی رنج می‌برند. هر سال سه میلیون تن به علت مصرف بیش از حد مشروبات الکلی جان می‌دهند. در هر چهل ثانیه یک نفر خودکشی می‌کند.

مدیرعمومی سازمان صحی جهانی ضمن اشاره به اینکه تنها تعداد معدودی از انسان‌ها امکان دسترسی به مراقبت‌های طبی با کیفیت برخودار هستند اعلام کرد: در کشورهای کم در آمد و در حال رشد، بیش از هفتاد و پنج فیصد افراد معتاد و دارای اختلالات ذهنی و مغزی ، فاقد امکانات معالجوی هستند.اخبار مربوطه