اتحادیه اروپا خواستار قوی سازی روابط میان کشورهای عضو و تورکیه می‌باشد

اتحادیه اروپا: تورکیه شریکی مهم برای اتحادیه اروپا میباشد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار تغییر سیر منفی موجود با تورکیه و قوی سازی روابط دو جانبه میباشند

1468723
اتحادیه اروپا خواستار قوی سازی روابط میان کشورهای عضو و تورکیه می‌باشد

اتحادیه اروپا: تورکیه شریکی مهم برای اتحادیه اروپا میباشد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار تغییر سیر منفی موجود با تورکیه و قوی سازی روابط دو جانبه میباشند

اتحادیه اروپا اعلام کرد که خواستار قوی سازی روابط میان کشورهای عضو و تورکیه می‌باشند.

اتحادیه اروپا پس از دیدار مولود چاووش اوغلو با ژوزف بورل نماینده عالی روابط خارجه و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا در مالت، بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام داشت: "تورکیه شریکی مهم برای اتحادیه اروپا میباشد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار تغییر سیر منفی موجود با تورکیه و قوی سازی روابط دو جانبه میباشند."

در ادامه این بیانیه اظهار گردید: "بورل و چاووش اوغلو در رابطه با روابط اتحادیه اروپا و تورکیه، وضعیت موجود در مدیترانه شرقی و مسائل منطقه ای به ویژه لیبی و سوریه، با صمیمیت و صادقانه تبادل نظر نمودند."اخبار مربوطه