دیدار آقار و سفیر آمریکا در تورکیه

وزیر دفاع ملی تورکیه سفیر آمریکا در انقره را به حضور پذیرفت

1468706
دیدار آقار و سفیر آمریکا در تورکیه

وزیر دفاع ملی تورکیه سفیر آمریکا در انقره را به حضور پذیرفت

خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه، دیوید سترفیلد سفیر ایالات متحده آمریکا درانقره را به حضور پذیرفت.

بر اساس بیانیه صادره از سایت اینترنتی وزارت، در این دیدار مسائل دوجانبه و منطقه‌ای مورد تبادل نظر قرار گرفته است.اخبار مربوطه