واژگون شدن موتر حامل پناهجویان 10 کشته بر جای گذاشت

موتر حامل پناهجویان حدود ساعت 4 صبح، در جاده اگناتیا از مسیر خود خارج و واژگون شده است

1467433
واژگون شدن موتر حامل پناهجویان 10 کشته بر جای گذاشت

موتر حامل پناهجویان حدود ساعت 4 صبح، در جاده اگناتیا از مسیر خود خارج و واژگون شده است

در پی واژگون شدن موتر حامل پناهجویان در شهر بندری دده‌آغاچ در یونان 10 تن کشته، دو تن نیز زخمی شدند.

بر اساس اخبار رسانه‌های یونان، موتر حامل پناهجویان حدود ساعت 4 صبح، در جاده اگناتیا از مسیر خود خارج و واژگون شده است.

در این حادثه 10 تنکشته، دو تن نیز زخمی شده‌اند.

زخمیان این حادثه به شفاخانه دده‌آغاچ انتقال داده شده‌اند.

تحقیقات در زمینه علت و چگونگی بروز این حادثه ادامه دارد. اخبار مربوطه