تورکیه از نظر استفاده از سیستم 5G در ردیف اول کشورهای اروپایی قرار دارد

عادل قاره اسماعیل‌اوغلو وزیر حمل‌و‌نقل و زیربنای تورکیه: تعداد مشترکین تیلفون همراه در تورکیه به 81.8 میلیون و زیربنای فیبری نیز به 400 هزار کیلومتر رسیده است

1467320
تورکیه از نظر استفاده از سیستم 5G در ردیف اول کشورهای اروپایی قرار دارد

عادل قاره اسماعیل‌اوغلو وزیر حمل‌و‌نقل و زیربنای تورکیه: تعداد مشترکین تیلفون همراه در تورکیه به 81.8 میلیون و زیربنای فیبری نیز به 400 هزار کیلومتر رسیده است

عادل قاره اسماعیل‌اوغلو وزیر حمل‌و‌نقل و زیربنای تورکیه گفت: تعداد مشترکین سیستم تیلفون همراه در تورکیه به 81.8 میلیون و زیربنای فیبری نیز به 400 هزار کیلومتر رسیده است.

قاره اسماعیل‌اوغلو به ارزیابی "گزارش داده های سه ماه اول سال 2020 بازار در بخش خبررسانی الکترونیک"  که از سوی سازمان ارتباطات و تکنالوژی اطلاعات در رابطه با بخش خبررسانی آماده میشود، پرداخت.

وی با بیان اینکه تعداد مشترکین سیستم موبایل در تورکیه به 81.8 میلیون رسیده، اعلام داشت که میزان استفاده از موبایل در تورکیه 98.4 فیصد است.

وزیر حمل‌و‌نقل تورکیه اظهار داشت که تورکیه با اوسط 488 دقیقه استفاده ماهانه از تیلفون همراه، در ربع اول سال 2020، همانند دوره گذشته در ردیف اول کشورهای اروپایی جای گرفته است.

قاره اسماعیل‌اوغلوگفت: تورکیه درمیان اولین کشورهایی قرارداردکه ازسیستم 4.5G به  5G تغییر یافته اندوافزود: "زیربنای فیبری، ازبایدهای سیستم 5G است. به همین دلیل به تاسیس شبکه فیبری در سرتاسر کشور، ادامه می‌دهیم."اخبار مربوطه