تاکید وزیر دفاع سابق یونان بر اهمیت تورکیه در عرصه بین‌المللی

وزیردفاع سابق یونان تصوری مبنی بر"رئیس‌جمهورتورکیه به بن بست" رسیده است را اشتباه دانست

1466577
تاکید وزیر دفاع سابق یونان بر اهمیت تورکیه در عرصه بین‌المللی

وزیردفاع سابق یونان تصوری مبنی بر"رئیس‌جمهورتورکیه به بن بست" رسیده است را اشتباه دانست.

اوانگلوس آپوستولاکیس، وزیردفاع ورئیس سابق مرکزعمومی اردوی یونان در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اینکشور اظهارداشت: "تصوری مبنی بر اینکه اردوغان به بن بست رسیده و قدرت خود را از دست داده، اشتباه محض است. چرا که تورکیه در تمام پلاتفرم‌های جیوپولیتیک حضور داشته و به‌صفت یک عامل جدی در نظر گرفته می‌شود".

اوتصریح کرد: "تاکنون هیچ نشست جدی بدون حضور اردوغان صورت نگرفته است. همچنین هیچ کشوری نیست که آرزوی برقراری روابط خوب با تورکیه نداشته باشد. آمریکا به‌منظور حفظ روابط خود با تورکیه و هدایت اینکشور به سمت غرب تلاش فراوانی انجام می‌دهد. اروپا نیز سعی دارد (با تورکیه) درگیر نشود".

آپوستولاکیس با تاکید بر این که "تمام توازن‌ها در روابط بین‌المللی بر طبق منافع کشورها شکلی می‌گیرند"، افزود: اگرتوازن‌های جیوپولیتیک واقتصادی موجود مقایسه ‌شود، اروپایی‌‌ها تورکیه را ترجیح می‌دهند".اخبار مربوطه