اردوی آذربایجان طیاره بدون سرنشین ارمنستان را سرنگون کرد

اردوی جمهوری آذربایجان یک فروند طیاره بدون سرنشین متعلق به ارمنستان را در خط مقدم دو کشور سقوط داد

1464253
اردوی آذربایجان طیاره بدون سرنشین ارمنستان را سرنگون کرد

اردوی جمهوری آذربایجان یک فروند طیاره بدون سرنشین متعلق به ارمنستان را در خط مقدم دو کشور سقوط داد.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اردوی این کشور یک فروند طیاره بدون سرنشین متعلق به اردوی ارمنستان را در خط مقدم دو کشور سقوط داده است.

دراین بیانیه آمده است که طیاره بدون سرنشین مذکورهنگام پروازتجسسی ازروی مواضع آذربایجان درخط مقدم اینکشور در نزدیکی استان تووز مورد هدف قرار گرفته و سرنگون شد.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان همچنین تصاویر مربوط به طیاره بدون سرنشین سقوط داده شده را منتشر کرد.اخبار مربوطه