بر اساس بورسهای تورکیه به دانشجویان خارجی، قلبها به یکدیگر نزدیک شده است

"نهمین مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان بین المللی" با میزبانی سازمان جوامع خویشاوند و تورکهای مقیم خارج از کشور، در انقره پایتخت تورکیه، برگزار گردید

1463975
بر اساس بورسهای تورکیه به دانشجویان خارجی، قلبها به یکدیگر نزدیک شده است
ytb mezuniyet.jpg
ytb mezuniyet.jpg

"نهمین مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان بین المللی" با میزبانی سازمان جوامع خویشاوند و تورکهای مقیم خارج از کشور، در انقره پایتخت تورکیه، برگزار گردید.

عبدالله ارن ریس سازمان جوامع خویشاوند و تورکهای مقیم خارج از کشور، ابراز داشت که در نتیجه بورسهایی که تورکیه داه است، قلبها به یکدیگر نزدیکتر شده است.

"نهمین مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان بین المللی" با میزبانی سازمان جوامع خویشاوند و تورکهای مقیم خارج از کشور، در انقره پایتخت تورکیه، برگزار گردید.

عبدالله ارن طی سخنرانی اش ابراز داشت که سازمان جوامع خویشاوند و تورکهای مقیم خارج از کشور در هر بخشی از آموزش، در کنار دانشجویان بین المللی میباشد.

ارن اظهار داشت: "به عنوان کشور تورکیه، انتظار بازپرداخت مالی این بورسها را از شما نداریم. بدون شک در نتیجه این بورسها قلبهایمان به یکدیگر نزدیکتر میشود."

رئیس سازمان جوامع خویشاوند و تورکهای مقیم خارج از کشور خطاب به 2 هزار و 500 دانشجو و بیش از 150 هزار فارغ التحصیل تورکیه در کشورهای مختلف جهان، گفت: "ما از شما این تقاضا را داریم که اولا پس از فارغ التحصیل شدن، برای خانواده، کشور و اطرافیانتان مفید باشید. دوما برای توسعه روابط میان تورکیه و دیگر کشورها کمک نمایید. سوم اینکه از مبارزه جهانی تورکیه برای برقراری عدالت، به طور داوطلبانه حمایت کنید. شما جایگاهتان در تاریخ اجتماعی تورکیه را گرفته اید. دیگر تورکیه وطن دوم شما است. همیشه دوست داریم شما را در تورکیه ببینیم."

ارن همچنین به فارغ التحصیلان توصیه کرد که در انجمن فارغ التحصیلان تورکیه که بیش از 150 هزار عضو در نزدیک به 30 کشور جهان دارد، نامشان را ثبت کنند.

وی پس از پایان سخنرانی اش، به 11 دانشجویی که با رتبه از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند، هدیه هایشان را تقدیم کرد. سپس مراسم پرتاب کلاه فارغ التحصیلی انجام شد.اخبار مربوطه