درج عبارات ضد اسلامی بر روی دیوار یک مسجد در جنوب غربی فرانسه

بر روی دیواریک  مسجد واقع در بخش اژن در جنوب غربی فرانسه شعارهای ضد اسلامی نوشته شد

1462528
درج عبارات ضد اسلامی بر روی دیوار یک مسجد در جنوب غربی فرانسه

بر روی دیواریک  مسجد واقع در بخش اژن در جنوب غربی فرانسه شعارهای ضد اسلامی نوشته شد.

بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه های فرانسه، بر روی دیواریک مسجد واقع در منطقه اژن شعارهایی با مضامین ضد اسلامی درج شده و طرح صلیب کشیده شد.

جرالد دارمانین وزیر داخله فرانسه با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی حمله به این مسجد را محکوم کرد.

دارمانین در پیام خود با بیان اینکه این حمله مغایر با ارزشهای جمهوری فرانسه میباشد، همبستگی خود با مسلمانان اژن را اعلام کرد. 

شورای اسلامی فرانسه نیز با صدور بیانیه ای درج عبارات ضد اسلامی بر روی دیوار این مسجد را به شدت محکوم کرد. 

در ماه می نیز بر روی دیوار های مسجدی در شهر شوله فرانسه عباراتی با مضمون تهدید به مرگ نوشته شده بود. اخبار مربوطه