گشایش دفتر آمادگی در برابر اوضاع اضطراری انسانی و صحی در استانبول

وزیر صحت عامه تورکیه از گشایش دفتر آمادگی در برابر اوضاع اضطراری انسانی و صحی زیر نظر سازمان صحی جهان در استانبول خبر داد

1452582
گشایش دفتر آمادگی در برابر اوضاع اضطراری انسانی و صحی در استانبول

وزیر صحت عامه تورکیه از گشایش دفتر آمادگی در برابر اوضاع اضطراری انسانی و صحی زیر نظر سازمان صحی جهان در استانبول خبر داد.

فخرالدین کوجا، وزیر صحت عامه تورکیه و هانس کلوژ، مدیر بخش اروپایی سازمان صحی جهان پس از دیدار در پردیس این وزارت در بیلکنت آنکارا در نشست خبری مشترک شرکت کردند.

وزیر صحت عامه تورکیه ضمن ابراز خرسندی از پذیرایی از هانس کلوژ، مدیر بخش اروپایی سازمان صحی جهان گفت: خود آقای کلوژ در دیدارهای قبلی‌مان به من قول داده بود که اولین سفر خود را در دوره جدید پس ازکرونا به تورکیه انجام خواهم کرد. به خاطر اینکه به قول خود عمل کرده‌است، ازشان تشکر می‌کنم.

وزیر صحت عامه تورکیه با تاکید بر اینکه سازمان صحی جهان در دوره پاندمی توجه همه جهان را به خود جلب کرده‌است و در این زمینه برجسته شده‌است، افزود: حضور یکی از مسئولان بلند پایه این سازمان در تورکیه نشانگر اعتماد جهانی به کشورمان است.

وی در ادامه با بیان این که طی دیدارمان با هانس کلوژ درباره مسائل مربوط با صحی به ویژه در خصوص مبارزه با ویروس جدید کرونا (کووید-19) تبادل نظر کردیم، اعلام کرد: در این راستا دفتر آمادگی در برابر اوضاع اضطراری انسانی و صحی زیر نظر سازمان صحی جهان در استانبول گشایش می‌یابد.

کوجا افزود: این دفتر که از نظر سازمن صحی جهان یک موقعیت خاصی دارد، برای رفع نیازها در چارچوب مبارزه با کووید-19 راهنمایی خواهد کرد.

کوجا و کلوژ در پایان نشست خبری مشترک قرارداد گشایش دفتر آمادگی در برابر اوضاع اضطراری انسانی و صحی زیر نظر سازمان صحی جهان در استانبول را امضا کردند.اخبار مربوطه