واکنش تورکیه به تخصیص بودجه تمرینهای نظامی از امریکا به بخش یونانی نشین قبرس

حامی آقسوی سخنگوی وزارت خارجه تورکیه به سوالی در این رابطه، به طور کتبی پاسخ داد

1452002
واکنش تورکیه به تخصیص بودجه تمرینهای نظامی از امریکا به بخش یونانی نشین قبرس

حامی آقسوی سخنگوی وزارت خارجه تورکیه به سوالی در این رابطه، به طور کتبی پاسخ داد.

تورکیه به ایالات متحده امریکا برای جای دادن حکومت بخش یونانی نشین قبرس در برنامه تمرینهای نظامی بین المللی (IMET) واکنش نشان داد.

حامی آقسوی سخنگوی وزارت خارجه تورکیه به سوالی در این رابطه، به طور کتبی پاسخ داد.

آقسوی با تاکید بر اینکه یک اصل سازمان ملل متحد برای رفتار مساوی با دو بخش جزیره وجود دارد، گفت: "همانگونه که قبلا نیز به دفعات تاکید کرده ایم، این گام و گامهای مشابه با آن، تاثیری منفی بر تلاشها برای یافتن راه حل برای مسئله قبرس دارد و موضع مخالفت آمیز بخش یونانی نشین راقوی تر میکند. برداشتن گامهایی که تعادل میان دو طرف را برقرار نمیکند و کمکی برای تاسیس محیط امن در جزیره و  همچنین ایجاد صلح و ثبات در مدیترانه شرقی نخواهد بود."

مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا اعلام کرده بود که در چهارچوب روابط امنیتی میان کشورش و بخش یونانی نشین قبرس، به بخش یونانی نشین قبرس بودجه تمرینهای نظامی اختصاص خواهند داد.اخبار مربوطه