منتظر عذرخواهی فرانسه هستیم

وزیر دفاع تورکیه تاکید کرد که انقره منتظرعذرخواهی فرانسه است

1450523
منتظر عذرخواهی فرانسه هستیم

وزیر دفاع تورکیه تاکید کرد که انقره منتظرعذرخواهی فرانسه است.

خلوصی آقار٬ وزیر دفاع تورکیه پس از دیدار با جوزپ بورل٬ مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه انقره منتظر عذرخواهی فرانسه است٬ گفت: اتخاذ برخورد بی طرف و بدون پیش‌داوریِ اتحادیه اروپا نسبت به تورکیه٬ نتایج بزرگی برای منافع هر دو طرف در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در دیدار با بورل در خصوص فعالیت‌های وزارت دفاع و عملیات‌های تورکیه با او گفتگو کرده است٬‌ افزود: «در چارچوب این اطلاعات، ما در مورد مسائل دوجانبه و منطقه ای به ویژه لیبیا و سوریه تبادل نظر کردیم.

همکاری مؤثر بین اتحادیه اروپا و تورکیه برای منطقه بسیار حائز اهمیت است. ما می خواهیم در چارچوب صلح، دوستی و احترام به ارزشهای مشترک، همکاری و گفتگوهای خود را با اتحادیه اروپا بویژه در دفاع و امنیت توسعه دهیم.

میخواهیم بر این موضوع آگاه باشند که اتخاذ برخورد بی طرف و بدون پیش‌داوریِ اتحادیه اروپا نسبت به تورکیه٬ نتایج بزرگی برای منافع هر دو طرف در پی خواهد داشت.»

آقاربا بیان اینکه روابط میان ناتو و اتحادیه اروپا می‌تواند براساس "چهارچوب مصالحه" قبل از این نیز توسعه یابد٬ گفت: ما نیزهرچه از دستمان بیاید برای تقویت این روابط انجام میدهیم. درمورد ادعای فرانسه نیزاطلاعات لازم را دراختیار آقای بورل قرار دادیم. ویک باردیگرغیرواقعی بودن ادعاهای فرانسه را فاش کردیم. دراقع اینها همان اطلاعاتی بود که ما قبل از آن به مقامات نظامی و غیرنظامی ناتو ارسال کرده بودیم. این اطلاعات البته به دست دوستان فرانسوی نیز خواهد رسید و می‌خواهیم بدانند که منتظر عذرخواهی فرانسه هستیم.

جوزف بورل نیز با تاکید بر لزوم افزایش دیدارها میان تورکیه و اتحادیه اروپا گفت: برای جلوگیری ازسوء تفاهم باید با افزایش دیدارهای دوجانبه در خصوص موضوعات گوناگون گفتگو کرد. سوء تفاهم های وجود دارد و یگانه راه‌حل آن دیالوگ است.

او درمورد ادعای فرانسه مبنی بر توقف کشی این کشور در مدیترانه شرقی توسط تورکیه٬ اظهار داشت: مساله‌ای میان اعضای ناتو به وجود آمده که توسط سازمان در حال بررسی است. جناب آقار اطلاعات مفصلی در این باره در اختیار ما گذاشت. این اطلاعات همچنین با ناتو نیز به اشتراک گذاشته شده است.

بورل همچنین بر لزوم در پیش گرفتن راه حل سیاسی در سوریه و بازگشت پناهجویان به کشورشان تاکید کرد.اخبار مربوطه