روند صلح افغانستان محور دیدار خلیل‌زاد با وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی

نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در دیدار با وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی پیرامون روند صلح افغانستان رایزنی کرد

1447492
روند صلح افغانستان محور دیدار خلیل‌زاد با وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی

نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در دیدار با وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی پیرامون روند صلح افغانستان رایزنی کرد.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد: با عبدالعزیز کامیلف٬ سراج‌الدین مهرالدین٬ راشد مردوف٬ مختارتلیف بیردی و چنگیز ایدربیک‌اف وزرای امور خارجه‌ اوزبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در شهر تاشکند، پایتخت اوزبیکستان دیدار کردم.

خلیل‌زاد افزود: در این دیدارها موضوعاتی مانند روند صلح٬ نقش مهم آسیای مرکزی در این روند و اتصال منطقه‌ای تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی همچنین در دیدار با وزرای امور خارجه آسیای مرکزی تاکید کرد که صلح و ثبات افغانستان برای امنیت ورفاه آسیای مرکزی مهم است وهمکاری کشورهابا افغانستان به نفع منطقه و آمریکا خواهد بود.

گفتنی است گروه C5+1 از پنج کشور آسیای میانه (تاجیکستان٬ اوزبیکستان٬ ترکمنستان٬ قزاقستان و قرقیزستان) و آمریکا تشکیل شده است.اخبار مربوطه