پایان دور دوم انتخابات محلی در فرانسه

حزب جمهوری به پیش تحت رهبری امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، در دومین دور انتخابات محلی، شکست خورد

1445388
پایان دور دوم انتخابات محلی در فرانسه

حزب جمهوری به پیش تحت رهبری امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، در دومین دور انتخابات محلی، شکست خورد.

دومین دور انتخابات محلی درفرانسه که قرار بود روز 22 مارچ انجام گردد که به دلیل کروناویروس نوع جدید به تعویق افتاده بود، دیروز انجام یافت.

در دور دوم انتخابات 16.5 میلیون واجد شرایط وجود داشت که به شکلی ریکارد گونه، 60 فیصد این تعداد پای صندوقهای رای نرفتند. این میزان در انتخابات محلی سال 2014، 37.87 فیصد بود.

براساس نظر سنجی های صندوقها حزب جمهوری به پیش در دومین دور انتخابات مانند دور اول از شهرهای بزرگ رای کمتری گرفت. حزب سبز در شهرهای لیون، بوردوکس، استرازبورگ، پویترز، بسانچون و مارسیل، پیروزی را از ان خود کرد.

ادوارد فیلیپ نخست وزیر، در انتخابات با 58.83 فیصد، در لوهاور پیروزی کسب کرده است.اخبار مربوطه